Skip to content

preliezka v2 1/2 priemer 3m 

014_result

príprava

V tomto rozmere a verzii prevedenia preliezky, je konštrukcia zhotovená a v uvedenej cene obsahuje:

• úžitková plocha – podstava: 6,61m2
• priemer podstavy konštrukcie: 3000mm
• priemer plnej gule konštrukcie: 3000mm
• výška konštrukcie: 1500mm
• cenová kalkulácia je bez zemných skrutiek
 
• drevené hranoly KVH rozmer 60x60mm – smrek, certikované, sušené, hobľované
• kovové skrutky – rôzne hrúbky a veľkosti prispôsobené rozmeru drevených hranolov
• ošetrenie drevených hranolov zdraviu nie škodlivým olejom – 2 náterové vrstvy
• montáž na mieste zloženia konštrukcie
 
• súčasťou ceny nie je doprava na miesto učenia – závisí od počtu kilometrov
• súčasťou ceny nie sú zemné skrutky
 
• odporúčané upevnenie o spevnený podklad – skrutkami do liateho betónu, kociek; zemnými skrutkami do zeme. Minimálne množstvo zemných skrutiek 5ks – cena 1ks zemná skrutka dĺžka 650mm – 28€
• odporúčané je zarovnanie terénu do vodorovnej roviny kvôli čo najmenšiemu vzniknutému priestoru medzi konštrukciou a zemou, vodorovné zaváženie konštrukcie je korigované pomocou zemných skrutiek
 

1560,00€*

* cena s 5ks zemných skrutiek dĺžky 650mm – 1700,00€*
 
* cena je vypočítaná podľa cenníkov dodávateľov materiálov, v prípade ich zmien je možná malá korekcia. Aktuálne presná cena, aj s podrobným popisom použitého materiálu, bude prepočítaná pred vytvorením objednávky konštrukcie
 
* nie som platca DPH